Vol447嫩模小果冻儿私房白衬衣配格子裙JK制服半脱撩人诱惑写真39P小果冻儿模范学院

Vol447嫩模小果冻儿私房白衬衣配格子裙JK制服半脱撩人诱惑写真39P小果冻儿模范学院

勉拟一方,尽其心力。河间云:溲而便脓血,气行而血止,行血则便自愈,调气则后重除,宜芍药汤。

 又少阴篇之自利,心下痛,厥阴篇之厥深热亦深诸下证,与伏邪化热伤阴之意同。有胎未全而即产者,俗名小产,较正产更甚。

外验人必无神,面青、唇白,困倦、目瞑,此刻正当大补元阳,元阳气足,则神安而体泰,何动摇之有乎?脾气不运,非因食伤,即因气阻。

医案以湿久多化热伤阴,治以扶阴化温为主,犹治类中之意,以补前贤之未备。又分八廓,八廓即乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑是也,其要原不在此,学者务要在二气偏盛上求之,六气上求之,可也。

宗筋得润,而阳物立痿,佐二皮一敛一泻,火光即灭。此《内经》诸篇,言因暑则汗出,伏暑为痎疟,气虚身热为伤暑。

风湿脉浮身重,汗出恶风者,防己黄芪汤主之。火邪一去,上下自安,亦握要之法也。

Leave a Reply